Αρχική διδυμος
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger