Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger