Αρχική ζυγος
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger