Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ με κεφαλαία γράμματα… Υπάτιος Πατμάνογλου