Αρχική ταυρος
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger