Αρχική χαντα
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger