Αρχική 4-1
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger