Αρχική AP_17170289356292
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger