Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Attachment Parenting ναι, υπερβολές όχι. Το AP είναι μια προσέγγιση, παρά ένα αυστηρό σύνολο κανόνων.