Αρχική DDoS11
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger