Αρχική German And French Finance Ministers Meet In Berlin