Αρχική GSkill-2
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger