Αρχική hunt1
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger