Αρχική hunt6
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger