Αρχική ImgSrc (3)
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger