Αρχική ImgSrc
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger