Αρχική p13
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger