Αρχική p14
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger