Αρχική spaliaras
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger