Αρχική spare_change-floating_mirror-oak-table-oak_flooring