Αρχική wallPaper_01
Αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger